Magda Mužíková

Ing. Magda Mužíková

Tel.: 603 923 328

E-mail: m.a.g.d.a [zavináč] centrum.cz

Péče o duši a tělo

 • rozpravy o životě
  o všem, co vás trápí a s čím si nevíte rady,
  koučování, poradenství
 • bachovky
  Bachovy květové esence
 • aby záda nebolela
  systém stabilizace a mobilizace páteře MUDr. Smíška – cvičení s pružným lanem
  náprava skoliózy, lordózy, posílení svalového korzetu; více informací a ukázková videa SM Systém naleznete zde.
 • dotyková terapie
  harmonizace dotykem, kraniosakrální terapie, Bowen, VHT … a jiné čarování
 • komunikace, vztahy, dyslexie a jiné „dys“
  cokoli, čím vám mohu ze své zkušenosti pomoci ke zdravému sebeuvědomění

Několik slov o mně: Po gymnáziu, které mi poskytlo všeobecný vzdělanostní rozhled, jsem vystudovala na VUT v Brně technickou kybernetiku, obor měření a regulace. Zkušenosti z výuky na počítačových kurzech, kde jsem se denně po několik let seznamovala s účinkem stresu na lidské vnímání a jeho podíl na následné zvyšování dyslexie (v širším slova smyslu, tj. všechny ostatní „dys“poruchy), mě nasměrovaly do oblasti lidské kybernetiky. Zajímalo mě, jak se stres, tj. neschopnost zpracovat potřebné či eliminovat rušivé informace, ovlivňuje naši výkonnost a s ní následně i naše zdraví a duševní pohodu. Postupně jsem prošla spoustou seminářů a vzdělávacích kurzů – kineziologie (One brain), Principy života, Základní masérský kurz, Reiki, terapie Bowen a VHT, kurs Bachových esencí a esencí AuraSoma, seminář Fundované doteky – spoušťové body, SM systém MUDr.Smíška – cvičení pro rovnou a pružnou páteř, semináře Kraniosakrální terapie a naposledy seminář Mayských abdominálních masáží. Vzdělání jsem si doplnila též studiem na seminářích soukromé filozofické školy. Díky bohatým zkušenostem z více než 15leté praxe vedu poradnu pro řešení jakýchkoliv životních problémů – pomáhám lidem měnit jejich zastaralé myšlenkové postoje a hledat si tak důstojné místo ve společnosti. Nejprve byla moje poradna orientována spíše na myšlenkovou změnu postojů, vše stálo na logice pochopení problému. S řešením problému jsem s lidmi začínala „od hlavy“. Když jsem vedla poradnu takto desátý rok a téměř denně učila klienty nebát se dívat životu zpříma do očí, cítila jsem najednou, jak se mi spontánně začala narovnávat záda. V té době jsem se seznámila se cvičením doktora Smíška z Prahy. Posledních šest let doplňuji teorii působící v mysli „shora“ též významnou fyzickou aktivitou „od podlahy“- pro zdárný evoluční rozvoj lidského organismu vedu  pravidelné kurzy cvičení pro rovnou a pružnou páteř (SMsystém). V roce 2011 jsem začala pořádat semináře Harmonizace dotykem, kde zúročuji všechny své dosavadní poznatky z teorie i několikaleté praxe.

Filozofie rovné a pružné páteře: Každý problém, nepříjemnost, úraz či nemoc, jako jakýkoliv jiný projekt, začíná v našem myšlení. Než se však k nemoci – většinou nevědomky – propracujeme, než se nám na našem těle zhmotní, nějakou chvíli to trvá. Tím, jak myslíme a smýšlíme, je ovlivněno naše konání. Ze způsobu, jakým si člověk počíná, jak moudře či nemoudře tahá za opratě svého života, lze tedy předem odhadnout, kam jeho životní cesta dospěje. Zda k osobní prosperitě a dobrému zdraví, anebo zda skončí na místě, kam v životě dojet nechtěl, a přesto „dojel“.
A v konečném důsledku – způsob, jakým žijeme a provozujeme náš svalový systém i tělesnou chemii, se podepisuje na stavu celého těla, potažmo na stavu naší páteře. Naše zaběhané, nezrevidované a neopravené životní postoje fungují podobně, jako když pěstujeme bonsai, jejíž živou větvičku tvarujeme napevno nastaveným drátkem.

Stav páteře a bolest kdekoli na těle je spolehlivou kontrolkou, jak se sebou v životě   zacházíme, kolik si na sebe nakládáme, kde se zbytečně přetěžujeme, že  se nám naše páteř hrbí a ohýbá či vybočuje. V evolučním vývoji je člověk jediným tvorem, který po světě chodí se vzpřímenými zády a „po zadních“, aby mohl přední končetiny – ruce používat k práci. Vlivem nezpracovaných obav, strachů a stresu jsme ovlivněni domněnkami, že na sebe musíme naložit více úkolů, než je pro náš organismus zdrávo,. Spolu s podílem převažujícího sedavého způsobu života se hrbíme a choulíme.
Špatné postoje vedou k tomu, že zapojujeme jednotlivé svaly našeho svalového korzetu tak, že své páteři ubližujeme, místo abychom si ji udržovali pružnou a pevnou. Tak jako evoluce postupuje  vpřed,  nikoliv zpátky proti času, tak i my bychom se měli postarat o to, aby naše záda byla stále více vzpřímená a funkční.

Abychom díky rovné páteři dokázali pevně stát za svým životem, svými názory, projekty a  požadavky. Abychom sami sobě nebrali možnost pružně reagovat na  postupné či nenadálé změny okolností.
Udělejme si pořádek v hlavě,  srdci i na těle … Lidské  nemoci, neúspěch, zklamání a různé jiné neduhy začínají v našem myšlení. Jen my sami jsme zodpovědní za to, pro co se rozhodneme žít, dýchat a pracovat – tedy co budeme ve svém  životě podporovat. Jenže pokud si udržujeme v mysli – v naší osobní projekční kanceláři projekty, založené na strachu a obavách, nestačíme se pak divit, jaká může být naše výsledná životní tvorba. Vše, co projde naším  vědomím, má tendenci se uzemnit skrze naše tělo a promítne se do naší  tvorby. Bezděky tak realizujeme spolu s cílenými projekty i ty nechtěné, které nám podběhly nepozorovaně  v našem myšlení. Na základě  prožitých neúspěchů a nezdarů se děláme mylné závěry. Nakonec zjistíme, že mnohdy chodíme v bludném kruhu svých  domněnek a ze strachu z  dalšího neúspěchu „zalézáme čím dál víc do sebe“ a bojíme se přijmout od okolí zpětnou vazbu. Natož si o ni říct! Jenže bez zpětné vazby neexistuje správné řízení, a tak i nám prospěje poznat odraz našeho chování z jiného úhlu pohledu, než je náš ryze subjektivní. Jinak na  sebe právě díky domněnkám zbytečně nakládáme více úkolů, než  je pro  naše tělo zdrávo. A tím pak v konečném důsledku trpí naše páteř  … a  my trpíme bohužel s ní.

Jak na to?  To s vámi proberu ve své poradně přímo na vaše osobní téma.

Ceny služeb
Péće o duši i tělo
Konzultace v oblasti osobního rozvoje a zvyšování sebe-vědomí
podpora správného rozhodování, prosperita
pomoc při hledání svého místa ve společnosti
1 hod.1500 Kč
Bachovy esence - konzultace30 min.750 Kč
cena esence150 Kč
Cvičení pro rovnou a pružnou páteř
(SMsystem MUDr. Richarda Smíška)
1 hod. (lekce)150 Kč
10x1 hod. (permanentka)1000 Kč