Přihláška

Akce*:

Termín*:

Jméno*:

Příjmení*:

Telefon*:

E-mail*:

Vzdělávací plán seminářů SM systém – cvičení MUDr. Smíška si můžete prohlédnou zde.

Na akce je nutné si rezervovat místo a to formou zaplacení nevratné zálohy 500,- Kč. Na základě přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o platbě zálohy.

Účastnická dohoda:

 1. Pro některé účastníky, kteří v minulosti měli psychické problémy, mohou být některé programy fyzicky nebo emocionálně náročné.
  Proto požadujeme, aby účastníci informovali o svých závažných minulých psychických problémech, resp. o současném zdravotním stavu.
  V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s vedoucím akce, případně s lékařem.
 2. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a k účastníkům akce.
  Zlatý klíček, ani žádná jiná osoba pracující v centru, není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
 3. Účastník, který bude chtít veřejně publikovat (resp. prezentovat) průběh programu, musí mít písemný souhlas Zlatého klíčku.
 4. Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 5. Rozhodne-li se účastník v průběhu akce ukončit svou přítomnost, peníze mu nebudou vráceny.
  Záloha na akce je nevratná, slouží jako rezervace místa.
  V případě účasti na akci bez zaplacení zálohy je účtován administrativní poplatek 300,- Kč.

Poznámka:

Jsem si plně vědom výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.

Comments are closed.