Mars

Téma: schopnost jednat a prosadit své záměry, mužská energie

Schopnost projevit se navenek a prosadit své záměry je značná, často si jde ke svým cílům za každou cenu, bez ohledu na okolí. Muži jsou pro tuto osobu velmi důležití a hrají významnou roli v realizaci vlastních cílů a přání.

Silná stránka: Schopnost akce, je iniciativní a výbušný, umí se prosadit.

Slabé místo: Energie je místy možná až dominantní, projevuje se někdy možná až za hranice svých možností, resp.si uzurpuje něco, co ji možná v dané chvíli vůbec nepatří. Je zde vidět hodně násilí, ale ne ve fyzické úrovni, spíše na rovině myšlení a emocí. Snaží se prosadit své myšlenky a vize za každou cenu, aniž by si uvědomovala, jak o to ostatní skutečně stojí. Je zde velká míra odhodlání prosadit to, co považuje podle sebe za jediný správný. Tento člověk ve skutečnosti není příliš tolerantní, byť se tak může často tvářit. Chce být viděn a chce se plně prosadit.

Comments are closed.