Novinky

Vyšetření Kardivarem – MUDr. Dagmar Fojtíková

Od ledna každý měsíc bude MUDr. Dagmar Fojtíková diagnostikovat stav Vašeho autonomního nervového systému prostřednictvím měření kardivarem. Autonomní nervový systém má za úkol zajišťovat harmonii vnitřního prostředí, životaschopnost a celistvost organismu. Jeho poruchy, přetížení, nebo úbytek rezerv může vést ke vzniku závažných onemocnění.

Datum: 16.1.2012

Comments are closed.