O Zlatém klíčku

Naši příznivci a milí přátelé,
na samém začátku vzniku centra stálo několik nadšenců a následně přátel z realizovaných seminářů. Cítili jsme potřebu vytvořit pevný opěrný bod, prostor, v němž bychom se scházeli. Do té doby jsme pracovali odděleně na různých místech po Brně, ale chyběl nám kontakt, společenství … A tak jsme společně vytvořili centrum zdraví a harmonie Zlatý klíček.

V následujících letech se cesty některých z naší skupiny oddělily, jiné se chvíli vzdalovaly, aby se pak opět přiblížily a propojily. A mnoho cest se k nám postupně přidávalo. Trvale v našem Zlatém klíčku všechny terapeuty nenajdete, dodnes někteří u nás jen „hostují“ a své základny mají třeba i v jiných městech. Někteří zde pracují stabilně, jiní dojíždějí pravidelně nebo podle zájmu klientů. Další pracují doma a Zlatý klíček využívají pouze jako prezentační místo pro své přednášky. Nicméně jedno mají všichni společné. Jejich práce je vysoce kvalitní a na úrovni.

Trvale navazujeme kontakty s novými, zajímavými lidmi, získáváme aktuální informace, navštěvujeme další kurzy a výcviky nejen pro zvýšení našich dovedností, ale i jako možnost seznámit Vás s dalšími technikami či metodami v našem vzdělávacím institutu Via Vitalis.

Potřebujete si odpočinout, posilnit se lahodným čajem, setkat se s přáteli? Pak zavítejte do naší Čajovny U zeleného lístku a užijte si zde svůj klidný čas.

Myslíme i na návštěvníky našeho obchůdku, kteří nejsou z Brna nebo do naší prodejny nemohou z nejrůznějších důvodů osobně přijít. Pro ně, ale i pro všechny ostatní, jsme rozšířili nabídku služeb o prodej zboží v e-shopu a chystáme i internetovou poradnu.

My všichni ve Zlatém klíčku jsme Vám připraveni pomoci, prostřednictvím široké palety terapií, přednášek a seminářů, právě na té Vaší cestě.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv Zlatého klíčku.

Comments are closed.