Jarmila Lorencová

Mgr. Jarmila Lorencová

Tel.: 608 621 452

E-mail: jarmila.u [zavináč] centrum.cz

Web: www.fyziolorencova.cz

Fyzioterapie, Kraniosakrální terapie, Manuální lymfodrenáž, Bowenova tlaková masáž, Metoda L. Mojžíšové, Dornova metoda, SM systém, Kineziotaping

FYZIOTERAPIE
Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních i strukturálních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu, specifických terapeutických postupů a fyzikální terapie cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Indikace:

 • akutní i chronická bolest hybného systému
 • funkční i strukturální poruchy pohybového systému
 • protruze a hernie meziobratlových disků
 • poúrazové a pooperační stavy
 • vadné držení těla, skoliozy, vbočené palce
 • zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • terapie jizev
 • terapie dysfunkčních pohybových stereotypů
 • funkční sterilita, poruchy menstruace
 • kompenzace jednostranného pracovního i sportovního zatížení

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE
Naše tělo, mysl a duch jsou propojené a ve zdraví jsou v dokonalé rovnováze. Pokud nás něco z této rovnováhy vychýlí, projeví se to jako tělesné, mentální či emocionální obtíže. Kraniosakrální terapie je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze – tedy zpět ke zdraví.
Při ošetření klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu s respektem a velmi jemně přikládá ruce na tělo. Klient se pozvolna v klidu začíná uvolňovat a tím tělo může začít zpracovávat aktuální témata, která si samo určí. Terapeut s klientem spolu během ošetření komunikují a terapeut skrze naslouchání projevům klientova zdraví pomáhá uvést celý systém do  harmonie a zahájit léčivé procesy. Ty se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické i emocionální. Během ošetření můžete vnímat pocity chladu, tepla, brnění, tlaku, houpání, proudění v těle, rozšiřování do prostoru či nejrůznější emoce. Mohou se dostavit i velmi příjemné pocity vlastní neohraničenosti a  spojení s jednotou. Klient se během ošetření dostává do stavu hluboké relaxace a tělo regeneruje své energetické zdroje.
Kraniosakrální terapie jakožto celostní přístup pomáhá při široké škále obtíží. Místo, aby se soustředila pouze na symptom či jednotlivý problém, pracuje s celým organismem, což jí umožňuje odhalit a vyřešit často skryté příčiny obtíží. Výborně působí v případě psychosomatických či chronických onemocnění.

Indikace:

 • akutní a chronické potíže pohybového aparátu, skoliozy
 • stavy po úrazech měkkých a tvrdých tkání hybného systému
 • dysfunkce čelistního kloubu, po stomatologických zákrocích a po odstranění rovnátek
 • bolesti hlavy a migrény
 • potíže spojené s nervovým systémem – mrtvění končetin
 • stres, nespavost, chronická únava a vyčerpanost
 • příprava na porod, po porodní integrace matky a dítěte
 • ADHD, hyperaktivita, poruchy učení a soustředění
 • potíže psychosomatického původu

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Tato speciální manuální terapie má za úkol obnovit a zvýšit cirkulaci lymfy v těle. Lymfatický systém totiž nemá svoji pumpu. Jestliže nepracuje nebo je jeho činnost zpomalena, zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních. Tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, celulitida a otoky. Pomocí cíleného jemného tlaku a směru je možné lymfu aktivovat a dosáhnout odplavení škodlivin z těla ven. Tato metoda je přirozená a lékařsky ověřená. Je nejen vysoce účinná, ale navíc velice příjemná a relaxační.
Významných výsledků dosahuje při aktivaci imunitního systému, detoxikace celého těla, odstranění akutních i chronických otoků, prevenci i léčbě křečových žil, odstranění celulitidy, zlepšení pokožky, redukci hmotnosti, prevenci vrásek, snížení celkové únavy a bolesti hlavy. Zajímavých výsledků dosahuje u sportovců, vede k zvýšení celkové výkonnosti a měla by být součástí všech tréninkových plánů.

Indikace:

 • zvýšení imunity
 • otoky, lymfedém
 • redukce hmotnosti, celulitida
 • detoxikace celého těla
 • křečové žíly, pocit těžkých nohou
 • zlepšení kvality pokožky, prevence vrásek
 • bolesti hlavy, migrény
 • odstranění celkové únavy
 • zvýšení sportovního výkonu

BOWENOVA TLAKOVÁ MASÁŽ
Bowenova tlaková masáž je holistická, velmi šetrná metoda pracující s měkkými tkáněmi pohybového systému. Tato šetrná manipulace měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, šlachy, svaly) vyvolává celou řadu pozitivních účinků. Specifické body, přes které se pohyby provádějí, jsou často křižovatkou krevních a lymfatických cév s nervovými vláknami a meridiány. Jemný tlak a šetrná manipulace pomáhají stimulovat krevní a lymfatickou cirkulaci, dochází k mírnému dráždění nervových zakončení a ke stimulaci energetických drah. Zlepšuje se místní prokrvení a lymfatická drenáž, dochází k nastolení homeostázy, uvolňují se energetické bloky a tím může být obnovený přirozený tok životní energie.
Ze základního principu fungování této terapie tedy vyplývá, že se nesoustředíme na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu, ale pracujeme s celými oblastmi těla, popřípadě pracujeme s celým tělem. Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla a k přímému nebo nepřímému ovlivnění činnosti vnitřních orgánů. Dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu.

METODA L. MOJŽÍŠOVÉ
Autorkou je dnes již zesnulá Ludmila Mojžíšová. Rehabilitační sestra, která kromě toho, že pomohla stovkám lidí od problémů s páteří, dokázala také pomoct stovkám do té doby neplodných žen (a mužů) k vytouženému dítěti.
Metoda se skládá z mobilizace páteře a žeber, uvolnění kostrče a stažených svalů pánevního dna. Právě tyto obtíže mají často za příčinu neplodnost, opakované potraty nebo různé gynekologické problémy.
Pokud držení těla není optimální, stává se, že se část páteře zablokuje. Dojde dráždění nervů, které může mít za následek svalové spasmy vejcovodů a  dělohy. Svalová křeč vejcovodu se může projevit na ultrazvuku jako srůst, a i když se o skutečný srůst nejedná, následky jsou stejné – neplodnost. Při svalovém stahu dělohy pak vznikají obtíže jako bolestivá menstruace, neschopnost uhnízdění oplodněného vajíčka nebo jeho udržení. Metoda je tedy určena ženám s funkční sterilitou, tzn. ženy, které nemohou otěhotnět, i když po gynekologické stránce jsou v pořádku.

Indikace:

 • bolestivá a nepravidelná menstruace
 • funkční sterilita, oligospermie
 • opakované potraty
 • příprava na porod
 • funkční vertebrogenní potíže, skolioza
 • akutní i chronické bolesti pohybového systému

DORNOVA METODA
Dornova metoda je jemná manuální technika, jejíž pomocí jsou klouby celého těla a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých původních fyziologických poloh. Metoda klade důraz přes jemné a přesné centrace kloubů především na srovnání délky dolních končetin, srovnání pánve s kostrčí a obratlů celé páteře. Tím dochází k vyrovnání statiky těla, pomáhá při různých akutních i chronických potížích a bolestech pohybového aparátu jako jsou bolesti zad, kyčlí, kolen, kotníků. Odeznívá skoliotické držení těla, bolesti hlavy, uvolňuje se oblast pánevního dna. Velice efektivní je ošetření vbočených palců (hallux valgus). Zvláštní péče je věnována i čelistnímu kloubu a tím je možné vyřešit poruchy polykání, přenesené bolesti hlavy, hučení v uších, poruchy vidění a koncentrace.
Výrazné pozitivní výsledky se dostaví již za několik málo sezení, klient je instruován o jednoduchém nenáročném domácím cvičení, díky kterému prohlubuje a udržuje efekt této terapie. Jedná se o velice účinnou metodu s dlouhodobým efektem.
Šetrné srovnání Dornovou metodou je doplněno i ošetřením měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, svaly) pomocí Breussovy masáže. Jde o jemnou, energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře. Speciálními masážními hmaty za použití vysoce kvalitního třezalkového oleje se docílí nárůstu objemu meziobratlových plotének a tím rozšíření meziobratlových prostor. Podle Rudolfa Breusse, tvůrce této metody, neexistují žádné opotřebované ploténky, se kterými už podle lékařů nelze nic udělat, ale pouze „zdegenerované“, které se touto masáží znovu úspěšně regenerují.

Indikace:

 • nestejná délka dolních končetin, asymetrie pánve
 • akutní a chronická bolest pohybového aparátu
 • bolest kyčlí kolen, kotníků, ramen, tenisový loket
 • skolioza
 • vbočené palce
 • poruchy čelistního kloubu, poruchy polykání, tinitus
 • bolesti hlavy, poruchy koncentrace

SM SYSTÉM
V současnosti převažuje monotónní sedavý způsob života, který narušuje fyziologické vzpřímené držení těla. K tomuto narušení přispívají i sporty jednostranně přetěžující pohybový aparát (squash, tenis, florbal…). Proto dochází k dysbalancím měkkých tkání v pohybovém aparátu a následně ke vzniku akutní či později chronické bolesti.
SM systém je zaměřen na obnovu fyziologických podmínek hybného systému, tím že aktivuje ochablé svaly a relaxuje svaly v trvale zvýšeném napětí. Většina cviků vyrovnává páteř do středové linie a protahuje směrem vzhůru. Dochází k aktivaci spirálních svalových řetězců a fyziologickým rozložením pohybu v takto centrovaných kloubech předcházíme zvýšenému opotřebení meziobratlových destiček a kloubních chrupavek.
SM systém je vhodný pro všechny věkové kategorie, v těhotenství i při již vzniklé hernii meziobratlové ploténky. Cvičí se převážně ve stoji s pružnými lany. Během cvičení se díky aktivaci hlavních stabilizačních svalových řetězců odstraňuje porucha statiky těla, svalové dysbalance a tím se řeší skutečná příčina bolestí hybného aparátu. Vysoká efektivita této neinvazivní terapie, při již vzniklé hernii meziobratlového disku, je doložena celou řadou studií. Samozřejmostí je její nezastupitelná role v kompenzaci jednostranného přetěžování sportovců.

Indikace:

 • bolestivost a dysbalance hybného systému
 • protruze a výhřez meziobratlového disku
 • bolest zad po operaci páteře – FBS syndrom
 • skolioza
 • kompenzace jednostranného pracovního a sportovního zatížení
 • bolest hlavy, cervikogenní závratě
 • plochá noha, vbočené palce – hallux valgus

KINEZIOTAPING
Kineziotaping neboli tejpování pochází ze složenin slov kinesis – pohyb a tape – páska. Metodu vyvinul v 70. letech minulého století japonský lékař a chiropraktik Kenzo Kase. Podle směru lepení kineziotejpu a zvoleného napětí lze tkáně našeho těla aktivovat nebo naopak v jejich aktivitě tlumit.
Kineziotejpy se lepí na holou kůži a vydrží působit přibližně 14 dní, kdy maximální účinek nastupuje kolem druhého až třetího dne. Po celou dobu aplikace páska reflexně ovlivňuje blízké i vzdálenější měkké tkáně – dochází k prodloužení a prohloubení účinku předcházející terapie jako je masáž, měkké techniky apod. Charakterem svého účinku tato metoda podporuje tok lymfy, vedoucí k zrychlenému metabolismu tkáně, vstřebávání případného výpotku, resorpci hematomu atd. Díky svému reflexnímu působení páska tlumí bolest, projevy zánětu. Velkou oblastí využití je i její korekční působení například u skolióz, distorzí, funkčních poruch hybného systému – vbočené palce, skoliotické držení…

Indikace:

 • akutní i chronické bolesti hybného systému
 • zranění hybného systému (výron, natažené svaly či vazy), hematomy
 • terapie jizev jakéhokoli stáří a kvality
 • bolesti hlavy
 • menstruační bolesti
 • otoky, lymfedémy, celulitida
 • korekce vbočených palců, korekce vbočených nožiček u dětí

Ceny služeb
60 minut600 Kč

Comments are closed.