Pavel Sobek

Mgr. Pavel Sobek

Tel.: 724 800 566

E-mail: pavel.sobek [zavináč] gmail.com

Web:
www.dusesvit.cz
www.kurzyregresniterapie.cz

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) dle metody Ing. Andreje Dragomireckého, PDK (přímá duchovní komunikace), odstranění negativních vlivů a odvedení nežádoucích entit.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) dle metody Ing. Andreje Dragomireckého – je metodu regresní psychoterapie, ve které se zvědomují a uvolňují tělesné a psychické obtíže, bolesti a traumata, vzhledem ke své původní příčině. Je to metoda, která není založena ani na použití hypnózy, ani transu, ale naopak využívá plné bdělosti vědomí lidského ducha.
Tato terapie je založena na metodě nalézání primárních engramů (událostí, kde leží prvotní příčina určitého traumaticky působícího stavu), jejich emočního uvolnění a trvalého odreagování, plného zvědomění (celkové katarze, očištění). Pomocí ní se dají trvale odstranit tělesné a psychické obtíže, zpracovat traumata a bolesti jak z hlediska psychosomatiky, tak i v rámci vztahů, a také řada událostí s karmickou zátěží a problémy, které si neseme z dřívějších inkarnací.
Je to metoda vhodná i pro rodiče s dětmi (pracuje se přes rodiče) a pro řešení partnerských konfliktů a traumat.
Specifickou oblastí je pak odstranění různých negativních vlivů a působení, jakými jsou prokletí, pomsta, karmické dluhy, nežádoucí přivtělení jiné duše či působení cizích, nepřátelsky naladěných entit.

Jaké traumatické události a jevy lze za pomoci H.A.P. odstranit:

 • onemocnění chronického charakteru: (bolesti kloubů  po úrazu i chronické (bez trvalého poškození tkání), vysoký krevní tlak, chronická plicní onemocnění, bolesti po pásovém oparu a mnohé další)
 • onemocnění s alergickým podkladem: (ekzémy, astma, alergie potravinové, pylové i kontaktní)
 • onemocnění s opakujícím se charakterem: (opakující se záněty i jiné akutní formy onemocnění, opary, migrény a další)
 • poruchy příjmu potravy: (bulimie, mentální anorexie, nadváha)
 • dočasné poruchy funkce smyslových orgánů
 • stavy strachu, fobie, paranoia, depresivní stavy úzkosti a nerozhodnosti
 • závislosti na drogách,  alkoholu, nikotinu a dalšího typu
 • psychické choroby (např. schizofrenie, poruchy osobnosti ad. – po dohodě s ošetřujícím lékařem)
 • dlouhodobé konfliktní stavy v partnerských a rodinných vazbách
 • negativní vlivy různých entit či duší příbuzných, kteří neodešli usmířeni do nebeského Světla

Jedním z úkolů H.A. P. terapie by mělo být ukázat klientovi praktickým léčebným způsobem, že klíče k vlastnímu zdraví a štěstí má nadosah a že je měl a má vždy u sebe, ve svém vnímavém duchu.

Vysvětlení pojmů H. A. P.:

 • „hlubinná“ jdoucí pod povrch, k samé podstatě a příčině problému,
 • „abreaktivní“ pomáhající „odreagovat“ a odeznít nepříjemné traumatické stavy a pocity,
 • „psychoterapie„, což v přeneseném slova smyslu značí „léčba na úrovni duše“, bez použití pomocných prostředků, léků a bylin atd. (viz vysvětlení v knize: Dalimily Valdové Regresní terapie, příklady z praxe /nakl. Stratos, Praha 2011/.

Na okraj zde připomeňme, že terapeut je především „průvodcem“ klienta, nikoli nějakým nadřazeným orgánem, ale spíše naslouchajícím a případně usměrňujícím a orientujícím spolupracovníkem k uzdravení. Je tu od toho, aby klienta provázel, případně orientoval, především mu však naslouchal (terapeutům H.A.P. se také říká „auditoři“, neboť jejich úlohou je především plně vědomě naslouchat a zapisovat, co si klient při průchodu traumatickou událostí v duši vybavuje).

Připomeňme zde, že původně v Starověkém Řecku slovo „psychoterapeut“ značilo spojení „psyché“ (duše či přímo životní síla se vztahem k životu samému) a „therapón“ (doslav služebník či průvodce a opatrovník duše. Sloveso „therapón“ znamená sloužit a pečovat o někoho, v přeneseném významu i léčit někoho). Stručně řečeno, psychoterapeut by i dnes měl být především někdo, kdo se stará, pečuje a provází duši druhého, tedy „průvodce duše“.

Více o našich aktivitách se můžete dozvědět na těchto stránkách: www.dusesvit.cz, nebo na stránce pro HAP kurzy www.kurzyregresniterapie.cz

Ceny služeb
Hlubinná abreaktivní (regresní) psychoterapie – terapie traumatu (včetně případného uvolnění od negativních vlivů či entit)2 hod.1500 Kč
Rodinná a vztahová terapie v rámci HAP1 hod.750 Kč
Práce s rozvojem v úrovni lidského ducha a jeho charakteru (poznání a pochopení určitých blokací na úrovni ducha, možnosti znovuoživení či nového rozvoje schopností na úrovni ducha, metody exteriorizace a terapeutické spolupráce s tzv. Duchovními městy a s vyššími úrovněmi bytí)1 hod.1000 Kč

Comments are closed.