Richard Kupka

Mgr. Richard Kupka

Tel.: 723 849 382

E-mail: richard.kupka [zavináč] email.cz

Rebirthing Breathwork – znovuzrození pomocí dechu

Výuka komplexní dechové techniky, jejíž očistné a ozdravné účinky budete schopni rozpoznat na mnoha úrovních prožívání svojí existence.

Rebirthing Breathwork je dechová technika založená na vědomém energetickém dýchání metodou „spojitého dechu“. Její praktikování vede k uzdravování, osobnímu růstu a spirituálnímu probouzení. Správné provádění této dechové techniky je třeba se naučit od vyškoleného lektora.

Mgr. Richard Kupka absolvoval „Special Master Breath Training“ na Inspiration Univesity ve Virginii v USA a obdržel „Rebirthing Breathwork International Training Certifikate“ od Leonarda Orra. Specialitou tohoto konkrétního výcviku je skutečnost, že je veden osobně Leonardem Orrem. Leonard Orr je objevitelem dechové techniky Rebirthing Breathwork a jejím celoživotním a světoznámým propagátorem.

Leonard Orr: „Zvládnutí dechu života je klíč k duchovnímu, mentálnímu a fyzickému zdraví.“

Výuka probíhá individuálně v přibližně dvouhodinových lekcích a mezi jednotlivými lekcemi se z důvodu integrace zážitku doporučuje dodržovat interval alespoň jednoho týdne. V rámci každé dvouhodinové lekce zabere praktikování samotné dechové techniky čas v rozsahu alespoň jedné hodiny a zbývající čas, ať už před anebo po dýchání, bude využit pro instrukce lektora a integraci zážitku klienta. K získání správných návyků nutných pro zvládnutí a následné samostatné provádění této techniky je doporučeno absolvovat deset lekcí. Absolvování uceleného cyklu deseti lekcí vedených vyškoleným lektorem zaručuje získání nejlepšího osobního užitku z této techniky.

Doporučení: Ačkoliv se tato dechová technika provádí v poloze vleže na zádech a bez jakékoliv fyzické aktivity, obzvláště v počátečních lekcích může dojít k pocení podobně jako při intenzivních sportovních výkonech (jedná se o očistnou reakci lidského organismu vyvolanou touto technikou). Z tohoto důvodu je vhodné mít s sebou na převlečení pohodlné oblečení z přírodních materiálů.

Obvyklá cena jedné lekce je 800,- Kč. V odůvodněných případech lze dohodnout snížení ceny, anebo naopak její navýšení pro klienty, kteří budou cítit potřebu ohodnotit tímto způsobem přínos této dechové techniky do svého života.

Comments are closed.